Những hạt nhân điển hình thay đổi nhận thức và lan tỏa thông tin
Quản trị hệ thống
11/08/2022

T là một trong những em có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn và được nhận điện thoại tài trợ của Quỹ Thiên Tâm tại xã Kim Thủy. T chia sẻ em và hơn chục bạn khác tại trường PTDTBT TH & THCS số 1 Kim Thủy rất vui khi được nhận món quà ý nghĩa như vậy.  Hiện nay, T đang là thành viên hoạt động rất tích cực trong câu lạc bộ thủ lĩnh của sự thay đổi tại trường PTDTBT TH & THCS số 1 Kim Thủy.