Em Vui – địa chỉ hữu ích trong phòng chống tảo hôn và phòng chống mua bán người
Quản trị hệ thống
02/06/2023

Hơn 17.200 em thanh, thiếu niên dân tộc thiểu số trong độ tuổi từ 10 đến 24 tuổi được hưởng lợi trực tiếp từ những hoạt động của Dự án Em Vui, hơn 150.000 lượt truy cập với gần 20.000 lượt tương tác, bình luận và tải tài liệu… trên nền tảng Em Vui trong 3 năm triển khai dự án.