Tăng cường hành động giữa các tổ chức xã hội để phòng chống tảo hôn và mua bán người
Quản trị hệ thống
25/06/2022

Ngày 24/6 vừa qua, tại Hà Nội, Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) phối hợp với tổ chức Plan International Việt Nam tổ chức hội thảo "Tăng cường hành động giữa các tổ chức xã hội để phòng chống tảo hôn và mua bán người cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số thông qua công nghệ số".