Hội thảo Công bố kết quả khảo sát giữa kỳ & thảo luận về tính bền vững của nền tảng Em Vui và Tọa đàm Thanh thiếu niên nói không với tảo hôn và mua bán người tại Quảng Trị
Quản trị hệ thống
13/03/2023

Ngày 05/03/2023, tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Dự án Em Vui đã tổ chức Hội thảo “Công bố kết quả khảo sát giữa kỳ & thảo luận về tính bền vững của nền tảng Em Vui” và Tọa đàm “Thanh thiếu niên nói không với tảo hôn và mua bán người”.