Truyền thông mở rộng trong giờ chào cờ tại xã Tà Long huyện Đakrông tỉnh Quảng Trị
Quản trị hệ thống
02/12/2022

Ngày 28/11/2022 vừa qua, tại trường PTDTBT THCS Tà Long thuộc xã Tà Long huyện Đakrông tỉnh Quảng Trị, dự án Em Vui đã tổ chức buổi truyền thông mở rộng “Giới thiệu nền tảng trực tuyến Em Vui” cho toàn bộ các em học sinh trong giờ chào cờ vào sáng thứ 2 đầu tuần. Hoạt động này được tổ chức trong khuôn khổ dự án “Tăng cường nhận thức của thanh thiếu niên dân tộc thiểu số về việc mua bán người và tảo hôn thông qua công nghệ số - dự án Em Vui”.