Trợ giúp

Đóng góp ý kiến

Các số điện thoại gọi trợ giúp

Lưu các số dưới đây vào danh bạ điện thoại của bạn hoặc lưu thành phím gọi tắt để bấm gọi cho nhanh trong lúc nguy hiểm.

1. Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em
2. Công an (toàn quốc)
3. Công an (Hà Giang)
4. Công an (Lai Châu)
5. Công an (Quảng Bình)
6. Công an (Quảng Trị)
7. Tổ chức Rồng Xanh (Giải cứu, giúp đỡ nạn nhân bị mua bán)
8. Ngôi nhà bình yên (Hỗ trợ nơi ở cho nạn nhân bị mua bán trở về, giúp đỡ nơi lánh nạn người bị bạo lực gia đình)
9. Ngôi nhà Ánh Dương (cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thiết yếu cho phụ nữ và trẻ em gái bị bạo lực giới tại Quảng Ninh)
10. Tổ chức Hagar Việt Nam (hỗ trợ phụ nữ và trẻ em chịu ảnh hưởng của mua bán người, bạo lực gia đình và xâm hại tình dục thông qua các dịch vụ miễn phí)