Thư viện

Nội dung : Bán con gái

Tải về(13,00 MB) Chia sẻ Thích
Nội dung

Đem con của mình cho người khác làm con nuôi để lấy tiền cũng có thể xem như là một hành vi mua bán người.

Bình luận

Chưa có bình luận nào .!.

Nội dung sách, tài liệu