Thư viện

Nội dung : Báo cáo định kỳ số 1

Tải về(1,00 MB) Chia sẻ Thích
Nội dung

Báo cáo đầu kỳ được xây dựng nhằm cung cấp những dẫn chứng cụ thể về những thiếu sót trong việc thực thi chính sách pháp luật, những khoảng trống cần sửa đổi và các khuyến nghị để giải quyết những thiếu sót này, qua đó kêu gọi hành động từ chính quyền các cấp trong việc bảo vệ trẻ em gái, em trai, nam nữ thanh niên dân tộc thiểu số trước nạn mua bán người và tảo hôn. 

Tải và đọc báo cáo TẠI ĐÂY.

Bình luận

Chưa có bình luận nào .!.

Nội dung sách, tài liệu