Thư viện

Nội dung : Báo cáo Phân tích chính sách mua bán người và kết hôn sớm ở trẻ em, thanh thiếu niên vùng dân tộc thiểu số

Tải về(1,60 MB) Chia sẻ Thích
Nội dung

Báo cáo "Phân tích chính sách mua bán người và kết hôn sớm ở trẻ em, thanh thiếu niên vùng dân tộc thiểu số" là kết quả của hoạt động rà soát hiện trạng việc thực thi khung pháp lý và chính sách về nạn buôn bán người và tảo hôn ngay trước khi có các hoạt động can thiệp, từ đó có phối hợp cùng các cơ quan thực thi chính sách hành động nhằm khắc phục những khoảng trống, nâng cao hiệu quả thực thi các chính sách này.

Báo cáo cung cấp cơ sở thông tin nhằm nâng cao hiệu quả cho các can thiệp đặc biệt là ở góc độ chính sách, trong công tác phòng chống mua bán người và kết hôn sớm của chính quyền, tổ chức, cá nhân chuyên trách.

Báo cáo do Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội (ISDS) thực hiện với sự hỗ trợ kinh phí của Liên minh Châu Âu. Các nội dung trong Báo cáo này do Plan International Việt Nam và Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội chịu trách nhiệm, và trong mọi trường hợp quan điểm thể hiện trong Báo cáo này không nhất thiết phản ánh quan điểm của Liên minh Châu Âu.

Bình luận
avatar

anle

Ý nghĩa

avatar

Hồ thị Quý

Hay và bổ ích

avatar

Hồ Văn Xuân

Rất hay ạ

avatar

Giàng Thị Pà

Cháu sẽ không kết hôn sớm

avatar

Tho mi va

Rất hay và có ý nghĩa

avatar

Vàng mí Dũng

Hay và ý nghĩa

avatar

tẩn văn cường

Rất hay ạ