Thư viện

Nội dung : Dự án Em Vui – Bạn đồng hành tin cậy trong phòng chống tảo hôn và phòng chống mua bán người

Tải về(1000,00 MB) Chia sẻ Thích
Nội dung

Hành trình 3 năm của Dự án Em Vui đã đi đến những ngày cuối. Với những kết quả dự án đã đạt được, Dự án mong muốn nền tảng Em Vui tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy của các em thanh thiếu niên dân tộc thiểu số cũng như các em thanh thiếu niên trên mọi miền tổ quốc. Em Vui tự hào được góp phần giúp các thế hệ thanh thiếu niên lớn lên mạnh khoẻ, an toàn và hạnh phúc. Nền tảng Em Vui là một công cụ hữu ích góp phần giúp các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện một cách sáng tạo công tác giáo dục, truyền thông thay đổi hành vi nhằm giảm thiểu nạn tảo hôn và phòng chống mua bán người.

Bình luận

Chưa có bình luận nào .!.