Thư viện

Nội dung : Thủ đoạn mua bán người dưới 16 tuổi thông qua việc môi giới nuôi con nuôi

Tải về(2,00 MB) Chia sẻ Thích
Nội dung

Các đối tượng mua bán người có thể lợi dụng việc môi giới nuôi con nuôi dưới 16 tuổi để thực hiện hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

 1. Một số khái niệm:

Nuôi con nuôi là việc xác lập quan hệ cha, mẹ và con giữa người nhận con nuôi và người được nhận làm con nuôi.

Cha mẹ nuôi là người nhận con nuôi sau khi việc nuôi con nuôi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký

Con nuôi là người được nhận làm con nuôi sau khi việc nuôi con nuôi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký

Nuôi con nuôi trong nước là việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với nhau thường trú ở Việt Nam.

Nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài là việc nuôi con nuôi giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài, giữa người nước ngoài với nhau thường trú ở Việt Nam, giữa công dân Việt Nam với nhau mà một bên định cư ở nước ngoài

Cơ sở nuôi dưỡng là cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em, cơ sở khác được thành lập theo pháp luật Việt Nam để nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em

 1. Những thủ đoạn người môi giới nuôi con nuôi sẽ bị xử phạt tội mua bán người dưới 16 tuổi theo Bộ luật hình sự 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 là:

Theo Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐTP ngày 11/1/2019 về hướng dẫn áp dụng điều 150 về tội mua bán người và điều 151 về tội mua bán người dưới 16 tuổi của bộ luật hình sự:

 • Biết mục đích của người nhận nuôi con nuôi dưới 16 tuổi là để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể, bán cho người khác hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác nhưng vẫn chuyển giao nạn nhân để nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác.
 • Lợi dụng việc cho nhận con nuôi để tiếp nhận con nuôi là người dưới 16 tuổi để bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác.
 • Lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình nhận tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất khác để môi giới nhận nuôi con nuôi dưới 16 tuổi trái pháp luật hoặc tạo điều kiện cho việc môi giới, nhận nuôi con nuôi trái pháp luật mà biết mục đích của người nhận nuôi con nuôi là nhằm bóc lột tình dục, cưỡng bức lao động, lấy bộ phận cơ thể hoặc vì mục đích vô nhân đạo khác.
 1. Nuôi con nuôi hợp pháp là gì?
 • Bất kỳ hành vi cho nhận con nuôi nào cần tôn trọng quyền của trẻ em được sống với cha mẹ của mình. 
 • Chỉ cho làm con nuôi người nước ngoài khi không thể tìm kiếm được gia đình nhận trẻ em làm con nuôi ở trong nước
 • Việc cho nhận con nuôi cần thông qua chính quyền nhà nước:
  • Phải đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước với Ủy ban Nhân dân cấp xã
  • Phải đăng ký việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài với sở Tư pháp tỉnh và Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ quyết định việc này
 • Pháp luật quy định cấm một số hành vi như sau:
  • Lợi dụng việc nuôi con nuôi để trục lợi, bóc lột sức lao động, xâm hại tình dục; bắt cóc, mua bán trẻ em.
  • Giả mạo giấy tờ để giải quyết việc nuôi con nuôi.
  • Phân biệt đối xử giữa con đẻ và con nuôi.
  • Lợi dụng việc làm con nuôi của thương binh, người có công với cách mạng, người thuộc dân tộc thiểu số để hưởng chế độ, chính sách ưu đãi của Nhà nước.
  • Lợi dụng việc nuôi con nuôi để vi phạm pháp luật, phong tục tập quán, đạo đức, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc.
 • Các hành vi làm sai trái quy định pháp luật về nuôi con nuôi, môi giới nuôi con nuôi đều bị xử lý theo quy định pháp luật.

Tham khảo thêm tại Bộ luật nuôi con nuôi năm 2010 cùng các văn bản luật khác có liên quan.

Câu hỏi trả lời nhanh

1. Theo quy định pháp luật, “con nuôi” được hiểu như thế nào?

2. Theo quy định pháp luật, “nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài” được hiểu như thế nào?

3. Hành vi nào dưới đây bị xử phạt tội mua bán người dưới 16 tuổi khi lợi dụng việc môi giới nuôi con nuôi?

4. Hành vi nào dưới đây bị xử lý tội mua bán người dưới 16 tuổi?

5. Yếu tố nào bắt buộc khi “cho trẻ em làm con nuôi người nước ngoài”?

6. Đăng ký việc nuôi con nuôi trong nước và nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài ở đâu?

7. Pháp luật quy định cấm các hành vi nào dưới đây?

Bình luận
avatar

Sùng thị mỷ 9b

Rất bổ ích

avatar

Cháng Thị Dín

Rất ý nghĩa cho tất cả mọi người

avatar

vàng thị tiệu

Rất hữu ích

avatar

Cháng Văn Giàng

ý nghĩa

avatar

Cháng Văn Giàng

ý nghĩa

avatar

anle

Rất hữu ích

avatar

ly mí lử

Rất hữu ích

avatar

ly mí lử

Rất hữu ích cho mọi người và tôi