Thư viện

Sách, tài liệu

Báo cáo định kỳ số 1

158

|

98

|

1

|

1

|

0

Mã sách, tài liệu ID#00040
Thuộc chủ đề Chủ để khác
Loại sách Dạng file
Tác giả ISDS
Ngày đăng tải
Tải về(1,00 MB) Chia sẻ Thích

Mô tả tóm tắt tài liệu


Báo cáo này được xây dựng nhằm cung cấp những dẫn chứng cụ thể về những khoảng trống cần sửa đổi trong việc thực thi chính sách pháp luật và các khuyến nghị, qua đó kêu gọi hành động từ chính quyền các cấp trong việc bảo vệ trẻ em gái, em trai, nam nữ thanh niên dân tộc thiểu số trước nạn mua bán người và tảo hôn. 

Nội dung chi tiết


    • 1. Báo cáo định kỳ số 1

Bình luận


Chưa có bình luận nào .!.

SÁCH, TÀI LIỆU LIÊN QUAN