Thư viện

Sách, tài liệu

Báo cáo Phân tích chính sách mua bán người và kết hôn sớm ở trẻ em, thanh thiếu niên vùng dân tộc thiểu số

315

|

143

|

1

|

21

|

0

Mã sách, tài liệu ID#00030
Thuộc chủ đề Chủ để khác
Loại sách Dạng file
Tác giả ISDS
Ngày đăng tải
Tải về(1,60 MB) Chia sẻ Thích

Mô tả tóm tắt tài liệu


Báo cáo "Phân tích chính sách mua bán người và kết hôn sớm ở trẻ em, thanh thiếu niên vùng dân tộc thiểu số" là kết quả của hoạt động rà soát hiện trạng việc thực thi khung pháp lý và chính sách về nạn buôn bán người và tảo hôn ngay trước khi có các hoạt động can thiệp, từ đó có phối hợp cùng các cơ quan thực thi chính sách hành động nhằm khắc phục những khoảng trống, nâng cao hiệu quả thực thi các chính sách này.

Nội dung chi tiết


    • 1. Báo cáo Phân tích chính sách mua bán người và kết hôn sớm ở trẻ em, thanh thiếu niên vùng dân tộc thiểu số

Bình luận


Chưa có bình luận nào .!.

SÁCH, TÀI LIỆU LIÊN QUAN