Thư viện

Sách, tài liệu

Báo cáo khảo sát đầu kỳ Dự án Tăng cường nhận thức của trẻ em, thanh thiếu niên dân tộc thiểu số về mua bán người và tảo hôn thông qua công nghệ số

267

|

163

|

4

|

25

|

0

Mã sách, tài liệu ID#00031
Thuộc chủ đề Chủ để khác
Loại sách Dạng file
Tác giả ISDS
Ngày đăng tải
Tải về(3,00 MB) Chia sẻ Thích

Mô tả tóm tắt tài liệu


Báo cáo khảo sát đầu kỳ sẽ đưa ra những đánh giá thực tế tình hình mua bán người và tảo hôn tại bốn tỉnh dự án là Lai Châu, Hà Giang, Quảng Bình và Quảng Trị, và khảo sát kiến thức, thái độ và thực hành (KAP) của trẻ em, thanh niên dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng đích, cũng như của các tổ chức xã hội, cơ quan chính quyền chuyên trách, các cơ quan truyền thông cho quyền của trẻ em, thanh niên người dân tộc thiểu số.

Nội dung chi tiết


    • 1. Báo cáo khảo sát đầu kỳ Dự án Tăng cường nhận thức của trẻ em, thanh thiếu niên dân tộc thiểu số về mua bán người và tảo hôn thông qua công nghệ số

Bình luận


Chưa có bình luận nào .!.

SÁCH, TÀI LIỆU LIÊN QUAN