Thư viện

Sách, tài liệu

Bạo lực giới và các vấn đề SKSS-TD vị thành niên

332

|

209

|

2

|

2

|

2

Mã sách, tài liệu ID#00058
Thuộc chủ đề Sức khỏe sinh sản
Loại sách Dạng file
Tác giả Dự án Em Vui
Ngày đăng tải
Tải về(3,00 MB) Chia sẻ Thích

Mô tả tóm tắt tài liệu


Theo Tuyên bố về Loại trừ bạo lực chống lại phụ nữ của Liên hiệp quốc (CEDAW 1993), bạo lực trên cơ sở giới (bạo lực giới) được hiểu là bất kỳ một hành động bạo lực nào dựa trên cơ sở giới dẫn đến, hoặc có khả năng dẫn đến những tổn thất về thân thể, tình dục, tâm lý hay những đau khổ của phụ nữ, bao gồm cả sự đe dọa, sự cưỡng bức hay tước đoạt một cách tùy tiện sự tự do, dù nó xảy ra ở nơi công cộng hay trong đời sống riêng tư. 

Nội dung chi tiết


    • 1. Bạo lực giới và các vấn đề SKSS-TD vị thành niên

Bình luận


Chưa có bình luận nào .!.

SÁCH, TÀI LIỆU LIÊN QUAN