Thư viện

Sách, tài liệu

Đa dạng tính dục

457

|

181

|

0

|

5

|

0

Mã sách, tài liệu ID#00065
Thuộc chủ đề Sức khỏe sinh sản
Loại sách Dạng file
Tác giả Dự án Em Vui
Ngày đăng tải
Tải về(2,00 MB) Chia sẻ Thích

Mô tả tóm tắt tài liệu


Tính dục là năng lực giới tính, thể chất, tâm lý, và sinh dục, bao gồm mọi khía cạnh đặc trưng của một cá nhân. Tính dục là một khái niệm có nội hàm rộng, vừa phản ánh mối quan hệ giới tính, vừa chứa đựng những yếu tố hữu hình và vô hình của cá nhân. Ở Việt Nam, tính dục dễ bị nhầm lẫn với tình dục. Tình dục thường chỉ hành vi quan hệ tình dục, còn tính dục là một khái niệm rộng hơn về tình cảm, giới, giới tính, vai trò giới... 

Nội dung chi tiết


    • 1. Đa dạng tính dục

Bình luận


Chưa có bình luận nào .!.

SÁCH, TÀI LIỆU LIÊN QUAN