Thư viện

Sách, tài liệu

Bình đẳng giới - tôn trọng sự khác biệt

331

|

143

|

2

|

7

|

0

Mã sách, tài liệu ID#00079
Thuộc chủ đề Sức khỏe sinh sản
Loại sách Dạng file
Tác giả Dự án Em Vui
Ngày đăng tải
Tải về(1,00 MB) Chia sẻ Thích

Mô tả tóm tắt tài liệu


Bình đẳng giới là việc nam, nữ và các giới khác có vị trí và vai trò ngang nhau; đều được tạo điều kiện để phát huy năng lực của mình (cho sự phát triển của gia đình, cộng đồng); được thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. 

Nội dung chi tiết


    • 1. Bình đẳng giới - tôn trọng sự khác biệt

Bình luận


Chưa có bình luận nào .!.

SÁCH, TÀI LIỆU LIÊN QUAN