Thư viện

Sách, tài liệu

Những điều cần làm khi biết một trường hợp mua bán người

367

|

242

|

0

|

1

|

0

Mã sách, tài liệu ID#00075
Thuộc chủ đề Kỹ năng phòng chống mua bán người
Loại sách Dạng file
Tác giả Dự án Em Vui
Ngày đăng tải
Tải về(1,00 MB) Chia sẻ Thích

Mô tả tóm tắt tài liệu


Công tác phòng chống mua bán người và hỗ trợ nạn nhân cần sự tham gia của toàn thể xã hội, từ những học sinh, cá nhân, gia đình tới các cơ quan, trường học, tổ chức. Để giúp các cơ quan chức năng có thể nhanh chóng có biện pháp can thiệp như giải cứu nạn nhân hay hỗ trợ nạn nhân đã trở về, việc có đầy đủ hay có nhiều nhất thông tin về trường hợp được báo cáo là vô cùng quan trọng. Nếu bạn biết một nạn nhân nào đó cần được giải cứu, hay một nạn nhân đã trở về cần được hỗ trợ tái hòa nhập, hãy thu thập càng nhiều thông tin càng tốt.

Nội dung chi tiết


    • 1. Những điều cần làm khi biết một trường hợp mua bán người

Bình luận


Chưa có bình luận nào .!.

SÁCH, TÀI LIỆU LIÊN QUAN