Thư viện

Sách, tài liệu

Lợi dụng “mang thai hộ vì mục đích nhân đạo” để thực hiện hành vi mua bán người & mua bán người dưới 16 tuổi

382

|

312

|

0

|

2

|

0

Mã sách, tài liệu ID#00102
Thuộc chủ đề Kỹ năng phòng chống mua bán người
Loại sách Dạng file
Tác giả Dự án Em Vui
Ngày đăng tải
Tải về(1,00 MB) Chia sẻ Thích

Mô tả tóm tắt tài liệu


Thủ đoạn của những đối tượng là đối tượng xấu thường tìm đến những gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, vùng sâu vùng xa, nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế để tìm cách lừa đảo, dụ dỗ vào các đường dây mang thai hộ.

Nội dung chi tiết


    • 1. Lợi dụng “mang thai hộ vì mục đích nhân đạo” để thực hiện hành vi mua bán người & mua bán người dưới 16 tuổi

Bình luận


Chưa có bình luận nào .!.

SÁCH, TÀI LIỆU LIÊN QUAN