Tin tức hoạt động

Kết quả cuộc thi viết kịch bản nhằm mục đích xây dựng một tiểu phẩm ngắn về chủ đề phòng chống mua bán người
Quản trị hệ thống
06/04/2022

Căn cứ Quyết định số 56/QĐ-LHHVN ngày 24 tháng 6 năm 2020 của Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam về việc phê duyệt dự án “Tăng cường nhận thức của thanh thiếu niên dân tộc thiểu số về việc mua bán người và tảo hôn thông qua công nghệ số - EMPoWR”.

Căn cứ thể lệ cuộc thi viết kịch bản, thể lệ cuộc thi đóng tiểu phẩm về chủ đề phòng chống mua bán người được Giám đốc dự án/ Viện trưởng phê duyệt ngày 17 tháng 2 năm 2022.

Căn cứ kết quả chấm điểm cuộc thi viết kịch bản của các thành viên Ban giám khảo.

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Về việc xếp hạng tác phẩm/ kịch bản dự thi:

Theo quy định của thể lệ cuộc thi, mỗi xã chỉ dự thi với 1 tác phẩm. Do vậy, với những xã dự thi nhiều hơn 1 tác phẩm, Dự án quyết định lựa chọn tác phẩm có điểm số cao nhất trong xã đó để xếp hạng với những xã khác.

Cách thức tính điểm đã được quy định trong thể lệ cuộc thi.

Điều 2. Trao giải thưởng cuộc thi viết kịch bản nhằm xây dựng một tiểu phẩm ngắn (khoảng 5 phút) về chủ đề phòng chống mua bán người cho 8 xã (danh sách đính kèm) với 1 giải nhất, 6 giải nhỉ, 1 giải ba.

Điều 3. Lựa chọn 11 tác phẩm dự thi có điểm số cao nhất tham gia dự cuộc thi vòng 2, cuộc thi: Đóng tiểu phẩm dựa trên kịch bản đã tham dự cuộc thi “Viết kịch bản” về chủ đề phòng chống mua bán người.

Theo thể lệ cuộc thi “Viết kịch bản” sẽ chọn 10 tác phẩm có điểm số cao nhất, tuy nhiên 2 xã thứ 10 có điểm số ngang bằng nhau nên dự án quyết định chọn 11 xã tham dự cuộc thi “đóng tiểu phẩm”.

Thể lệ cuộc thi “đóng tiểu phẩm” đã được công bố từ ngày 17 tháng 2 năm 2022. Theo quy định thể lệ, thời gian nhận tiểu phẩm từ ngày 8/4/2022 đến ngày 4/5/2022.

Điều 4. Các mức giải thưởng thực hiện theo quy định của thể lệ cuộc thi viết kịch bản được thông báo ngày 17 tháng 2 năm 2022

Điều 5. Các thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Điều 6. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ./.

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

VIỆN TRƯỞNG

Đã ký

TS. Khuất Thu Hồng

 

 

 

Danh sách các xã đạt giải cuộc thi “Viết kịch bản”:

STT

Tên xã – huyện – tỉnh

Giải thưởng

Giá trị (VNĐ)

1

A Dơi – Hướng Hóa – Quảng Trị

Giải nhất

2,000,000

2

Nấm Dẩn – Xín Mần – Hà Giang

Giải nhì

1,500,000

3

Lũng Pù – Mèo Vạc – Hà Giang

Giải nhì

1,500,000

4

Hoang Thèn – Phong Thổ - Lai Châu

Giải nhì

1,500,000

5

Hướng Lộc – Hướng Hóa – Quảng Trị

Giải nhì

1,500,000

6

Trường Sơn – Quảng Ninh – Quảng Bình

Giải nhì

1,500,000

7

A Bung – Đakrông – Quảng Trị

Giải nhì

1,500,000

8

Pố Lồ - Hoàng Su Phì – Hà Giang

Giải ba

1,000,000

 

Danh sach các xã được lựa chọn dự thi vòng 2 - Cuộc thi “Đóng tiểu phẩm”:

STT

Tên xã – huyện – tỉnh

1

A Dơi – Hướng Hóa – Quảng Trị

2

Nấm Dẩn – Xín Mần – Hà Giang

3

Lũng Pù – Mèo Vạc – Hà Giang

4

Hoang Thèn – Phong Thổ - Lai Châu

5

Hướng Lộc – Hướng Hóa – Quảng Trị

6

Trường Sơn – Quảng Ninh – Quảng Bình

7

A Bung – Đakrông – Quảng Trị

8

Pố Lồ - Hoàng Su Phì – Hà Giang

9

Ba Tầng – Hướng Hóa – Quảng Trị

10

Húc – Hướng Hóa – Quảng Trị

11

Đakrông – Đakrông – Quảng Trị

Trính nguồn : Dự án Em Vui
Bình luận

TIN TỨC KHÁC

Ra mắt Sổ tay An toàn trực tuyến
Quản trị hệ thống
14/07/2021
Chia sẻ
Ứng dụng Em Vui trên CH Play và App Store
Quản trị hệ thống
20/07/2021
Chia sẻ
Thông điệp từ Ban quản lý Dự án
Quản trị hệ thống
21/07/2021
Chia sẻ
Em Vui hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” – 30/7
Quản trị hệ thống
30/07/2021
Chia sẻ
Chương trình Tích điểm nhận quà trên Em Vui
Quản trị hệ thống
25/08/2021
Chia sẻ
Triển khai khảo sát đánh giá chức năng, nội dung của nền tảng Em vui
Quản trị hệ thống
27/08/2021
Chia sẻ
Ra mắt nền tảng kỹ thuật số Em vui
Quản trị hệ thống
29/09/2021
Chia sẻ
Cuộc thi viết kịch bản, đóng tiểu phẩm về chủ đề phòng chống mua bán người
Quản trị hệ thống
17/02/2022
Chia sẻ
Hội thảo Chung tay cùng hành động nhằm chấm dứt nạn tảo hôn và phòng chống mua bán người cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số thông qua công nghệ số
Quản trị hệ thống
18/03/2022
Chia sẻ
Giới thiệu nền tảng trực tuyến EMVUI tại tỉnh Lai Châu
Quản trị hệ thống
07/04/2022
Chia sẻ
Giới thiệu nền tảng trực tuyến EMVUI tại tỉnh Quảng Trị
Quản trị hệ thống
08/04/2022
Chia sẻ
100 thông điệp về nạn buôn người và nạn tảo hôn
Quản trị hệ thống
28/04/2022
Chia sẻ
Hội thảo Truyền thông thúc đẩy sử dụng nền tảng trực tuyến Em Vui: Hành động của Báo chí – truyền thông
Quản trị hệ thống
05/05/2022
Chia sẻ
Gia hạn thời gian nhận tiểu phẩm sân khấu hóa – Cuộc thi “Đóng tiểu phẩm về chủ đề phòng chống mua bán người”
Quản trị hệ thống
06/05/2022
Chia sẻ
Cuộc thi “Mùa hè sôi động cùng Em Vui”
Quản trị hệ thống
30/05/2022
Chia sẻ
Chương trình Câu chuyện tháng sáu – đồng hành cùng Em Vui
Quản trị hệ thống
06/06/2022
Chia sẻ
Nền tảng trực tuyến Em Vui trên truyền hình
Quản trị hệ thống
16/06/2022
Chia sẻ
Tăng cường hành động giữa các tổ chức xã hội để phòng chống tảo hôn và mua bán người
Quản trị hệ thống
25/06/2022
Chia sẻ
Cùng em vui nói không với tảo hôn và mua bán người
Quản trị hệ thống
29/07/2022
Chia sẻ
Những “hoạ sĩ nhí” nơi địa đầu tổ quốc
Quản trị hệ thống
02/08/2022
Chia sẻ
Thông báo gia hạn cuộc thi Mùa hè sôi động cùng Em Vui
Quản trị hệ thống
04/08/2022
Chia sẻ
Thông báo gia hạn Chương trình Câu chuyện tháng sáu – đồng hành cùng Em Vui
Quản trị hệ thống
05/08/2022
Chia sẻ
Mẹo để được điểm số cao trong chương trình Tích điểm – nhận quà
Quản trị hệ thống
09/08/2022
Chia sẻ
Những hạt nhân điển hình thay đổi nhận thức và lan tỏa thông tin
Quản trị hệ thống
11/08/2022
Chia sẻ
Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường phối hợp để phòng chống tảo hôn và mua bán người cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số”
Quản trị hệ thống
27/08/2022
Chia sẻ
Truyền thông thúc đẩy sử dụng nền tảng trực tuyến Em Vui tại xã Húc
Quản trị hệ thống
26/09/2022
Chia sẻ
Chương trình đối thoại chính sách tại xã Húc
Quản trị hệ thống
27/09/2022
Chia sẻ
Quyết định mở rộng & thay đổi cơ cấu giải thưởng chương trình “Tích điểm – nhận quà” trên Website / ứng dụng Em Vui
Quản trị hệ thống
30/09/2022
Chia sẻ
Cuộc thi “Viết bức thư từ tương lai”
Quản trị hệ thống
11/10/2022
Chia sẻ
Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường phối hợp để phòng, chống tảo hôn và phòng, chống mua bán người cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số
Quản trị hệ thống
29/10/2022
Chia sẻ
Hướng dẫn triển khai hoạt động thúc đẩy sử dụng nền tảng Em Vui giai đoạn 3 tại Quảng Trị
Quản trị hệ thống
05/11/2022
Chia sẻ
Hướng dẫn triển khai hoạt động thúc đẩy sử dụng nền tảng Em Vui giai đoạn 3 tại Hà Giang (1)
Quản trị hệ thống
08/11/2022
Chia sẻ
Hướng dẫn triển khai hoạt động thúc đẩy sử dụng nền tảng Em Vui giai đoạn 3 tại Hà Giang (2)
Quản trị hệ thống
11/11/2022
Chia sẻ
Thể lệ cuộc thi đóng tiểu phẩm phòng chống tảo hôn
Quản trị hệ thống
15/11/2022
Chia sẻ
Thể lệ cuộc thi Lớp truyền thông em vui sôi động
Quản trị hệ thống
15/11/2022
Chia sẻ
Hướng dẫn triển khai hoạt động thúc đẩy sử dụng nền tảng Em Vui giai đoạn 3 tại Quảng Bình
Quản trị hệ thống
17/11/2022
Chia sẻ
Truyền thông thúc đẩy sử dụng nền tảng Em Vui tại xã Lùng Thàng, Sìn Hồ, Lai Châu
Quản trị hệ thống
17/11/2022
Chia sẻ
Hội thảo phòng chống tảo hôn và mua bán người cho thanh niên dân tộc thiểu số tại Quảng Bình
Quản trị hệ thống
23/11/2022
Chia sẻ
Chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường phối hợp để phòng chống tảo hôn và phòng chống mua bán người cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số
Quản trị hệ thống
24/11/2022
Chia sẻ
Truyền thông mở rộng trong giờ chào cờ tại xã Tà Long huyện Đakrông tỉnh Quảng Trị
Quản trị hệ thống
02/12/2022
Chia sẻ
Hội nghị Chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường phối hợp phòng chống mua bán người và tảo hôn cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số tại Lai Châu
Quản trị hệ thống
28/12/2022
Chia sẻ
Thông báo gia hạn cuộc thi Lớp truyền thông Em Vui sôi động
Quản trị hệ thống
31/01/2023
Chia sẻ
Thông báo gia hạn chương trình Tích điểm – Nhận quà
Quản trị hệ thống
02/03/2023
Chia sẻ
Hội thảo Công bố kết quả khảo sát giữa kỳ & thảo luận về tính bền vững của nền tảng Em Vui và Tọa đàm Thanh thiếu niên nói không với tảo hôn và mua bán người
Quản trị hệ thống
02/03/2023
Chia sẻ
Chương trình ngoại khóa nâng cao nhận thức về phòng chống tảo hôn và phòng chống mua bán người tại Hà Giang
Quản trị hệ thống
02/03/2023
Chia sẻ
Hội thảo Công bố kết quả khảo sát giữa kỳ & thảo luận về tính bền vững của nền tảng Em Vui và Tọa đàm Thanh thiếu niên nói không với tảo hôn và mua bán người tại Quảng Bình
Quản trị hệ thống
08/03/2023
Chia sẻ
Hội thảo Công bố kết quả khảo sát giữa kỳ & thảo luận về tính bền vững của nền tảng Em Vui và Tọa đàm Thanh thiếu niên nói không với tảo hôn và mua bán người tại Quảng Trị
Quản trị hệ thống
13/03/2023
Chia sẻ
Cách đăng nhập nền tảng Em Vui khi quên mật khẩu
Quản trị hệ thống
28/03/2023
Chia sẻ
Hội nghị Công bố kết quả khảo sát giữa kỳ & thảo luận về tính bền vững của nền tảng Em Vui và Tọa đàm Thanh thiếu niên nói không với tảo hôn và mua bán người tại Lai Châu
Quản trị hệ thống
30/03/2023
Chia sẻ
Quyết định trao giải cuộc thi Lớp truyền thông Em Vui sôi động & cuộc thi Đóng tiểu phẩm phòng chống tảo hôn
Quản trị hệ thống
02/04/2023
Chia sẻ
Hội thảo giới thiệu các sản phẩm của Dự án Em Vui
Quản trị hệ thống
22/05/2023
Chia sẻ
Em Vui – địa chỉ hữu ích trong phòng chống tảo hôn và phòng chống mua bán người
Quản trị hệ thống
02/06/2023
Chia sẻ