Tin tức hoạt động

Thể lệ cuộc thi Lớp truyền thông em vui sôi động
Quản trị hệ thống
15/11/2022

 1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Cốt cán là giáo viên các trường học, cán bộ xã, thôn/bản, hội phụ nữ, đoàn thành niên…đang tham gia triển khai hoạt động “Thúc đẩy sử dụng nền tảng Em Vui” – Giai đoạn 3 tại 52 xã, 11 huyện của 4 tỉnh thuộc địa bàn dự án Em Vui tại Hà Giang, Lai Châu, Quảng Bình và Quảng Trị (địa bàn dự án Em Vui theo danh sách tại Mẫu 01 của thể lệ cuộc thi này).

 1. THỜI GIAN
 • Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 14/11/2022 đến 17h00 ngày 31/1/2023
 • Thời gian chấm điểm: Từ ngày 1/2/2023 đến ngày 13/2/2023
 • Thời gian công bố và trao thưởng: Từ ngày 14/2/2023 đến hết ngày 28/2/2023.
 1. NỘI DUNG

Mỗi xã dự thi với 02 video truyền thông được quay lại và gửi về cho dự án Em Vui. Nội dung của 02 video truyền thông được quy định như sau: 01 video (gồm cả phần hình và tiếng) của 01 lớp truyền thông triển khai thực hiện trực tiếp với 30 em thanh thiếu niên dân tộc thiểu số có độ tuổi từ 10 đến 24 tuổi và 01 video (gồm cả phần hình và tiếng) của 01 buổi truyền thông mở rộng được thực hiện trong giờ chào cờ hoặc giờ sinh hoạt ngoại khóa tại các trường học hoặc buổi truyền thông lồng ghép trong các cuộc họp của xã, của thôn/bản tại cộng đồng.

Mỗi video với độ dài tối đa là 30 phút. Riêng buổi truyền thông thực hiện với 30 em, vì thời gian thực hiện lớp truyền thông này rất dài nên cốt cán có thể chọn quay lại các phần nội dung chính trong lớp truyền thông để quay thành nhiều đoạn và ghép lại thành video. Phương tiện quay có thể là điện thoại, máy ảnh, hoặc máy quay tùy từng địa phương chủ động thực hiện. 

Nội dung, phương pháp, công cụ thực hiện truyền thông và truyền thông mở rộng tuân thủ theo hướng dẫn của dự án Em Vui. Nội dung này đã được triển khai hướng dẫn cho các cốt cán.

 1. QUY ĐỊNH DỰ THI
 • Mỗi xã dự thi với 01 video về thực hiện truyền thông lớp 30 em và 01 video thực hiện truyền thông mở rộng. Tổng cộng: 02 video/ 01 xã. 
 • Nội dung của buổi truyền thông lớp 30 em và truyền thông mở rộng tuân thủ theo hướng dẫn của dự án Em Vui. Các buổi truyền thông và truyền thông mở rộng này do cốt cán của các xã triển khai thực hiện với nhóm thanh thiếu niên dân tộc thiểu số trên địa bản xã đó.
 • Thời lượng của video truyền thông 01 lớp với 30 em và 01 buổi truyền thông mở rộng, mỗi video tối đa 30 phút. Có thể quay thành nhiều đoạn nhỏ và ghép thành video. Khuyến khích đưa thêm logo của Em Vui, logo của nhà tài trợ và cơ quan thực hiện dự án vào trong video.
 • Video được nộp đúng thời gian nhận tác phẩm dự thi theo quy định của thể lệ cuộc thi.
 • Video tham gia dự thi chưa từng được công bố dưới bất kỳ hình thức nào, không có tranh chấp về bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ liên quan.
 • Sau cuộc thi các video tham gia dự thi sẽ được dự án sử dụng với mục đích giáo dục, truyền thông phòng chống mua bán người, phòng chống tảo hôn phi lợi nhuận.
 1. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VÀ CHẤM ĐIỂM
 • Ban giám khảo sẽ chấm điểm dựa trên 3 tiêu chí: Tính sôi nổi; Đạt yêu cầu về nội dung; Đạt yêu cầu về đầu ra hoạt động.
 • Tính sôi nổi: Cốt cán và các em tham gia tích cực, nhiệt tình trao đổi, tạo không khí vui tươi, sôi động khi tham gia truyền thông.
 • Đạt yêu cầu về nội dung: Các buổi truyền thông đạt đúng và đủ nội dung theo yêu cầu của dự án Em Vui.
 • Đạt yêu cầu về đầu ra hoạt động: Đạt được những chỉ số, yêu cầu quan trọng của hoạt động truyền thông theo hướng dẫn của dự án Em Vui (quan sát từ 02 video). 
 • Các video không đảm bảo yêu cầu của thể lệ cuộc thi sẽ được coi là không hợp lệ và bị loại
 • Mỗi thành viên trong Ban giảm khảo sẽ cho điểm từng video dự thi của các xã trên thang điểm số là 10 điểm. Tổng kết quả của 01 xã là điểm tổng của điểm video truyền thông lớp 30 em và điểm chấm video truyền thông mở rộng. BGK chấm theo biểu Mẫu 02.
 • Kết quả chung cuộc của từng xã sẽ được tính là trung bình cộng điểm của tất cả các thành viên trong ban giám khảo. Sau đó, dự án xếp hạng toàn bộ các xã dự thi để trao thưởng.
 1. GIẢI THƯỞNG & TRAO GIẢI

Số lượng giải: 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 03 giải khuyến khích với giá trị của các giải thưởng như sau:

 • Giải nhất: 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng)
 • Giải nhì: 2.500.000 đồng (Hai triệu năm trăm nghìn đồng)
 • Giải ba: 2.000.000 đồng (Hai triệu đồng)
 • Giải khuyến khích: 1.000.000 đồng (Một triệu đồng)

Bên cạnh đó, các video của 3 xã đạt giải cao nhất (nhất – nhì – ba) sẽ được dự án đăng tải trên một số kênh của nền tảng Em Vui.

Kết quả và giải thưởng cuộc thi sẽ được công bố trên nền tảng Em Vui (website, ứng dụng điện thoại và trang Fanpage của dự án Em Vui). Văn phòng tổ chức Plan tại Hà Giang 1 (huyện Hoàng Su Phì & Xín Mần), văn phòng tổ chức Plan tại Hà Giang 2 (huyện Yên Minh & Mèo Vạc), văn phòng tổ chức Plan tại Quảng Trị, văn phòng tổ chức Plan tại Quảng Bình, văn phòng tổ chức Plan tại Lai Châu sẽ liên hệ và trao giải thưởng cho các đơn vị xã đạt giải.

 1. BAN GIÁM KHẢO

Ban giám khảo bao gồm các thành viên như sau:

 1. Bà Khuất Thu Hồng: Giám đốc dự án (ISDS)
 2. Ông Hoàng Hải Vương: Cán bộ quản trị và truyền thông dự án (ISDS)
 3. Bà Hoàng Bích Ngọc: Cán bộ dự án (ISDS)
 4. Bà Phan Thu Hiền: Quản lý Chương trình Hướng nghiệp và Đào tạo nghề (Plan)
 5. Bà Phan Thanh Ngọc: Điều phối dự án (Plan)
 1. CÁCH THỨC NỘP BÀI DỰ THI

Lưu ý, đổi tên file video/clip dự thi theo công thức tên: “Xã – Huyện – Tỉnh”. 

Có 2 cách để gửi video dự thi về cho dự án:

Cách 1: Gửi video/clip về địa chỉ Email: emvui2023@gmail.com

Cách 2: Gửi video/clip tới Zalo của dự án theo SĐT: 0969 396 454

 

 

GIÁM ĐỐC DỰ ÁN

 

 

 

KHUẤT THU HỒNG

MẪU 01

DANH SÁCH 52 XÃ THUỘC ĐỊA BÀN DỰ ÁN EM VUI

 

STT

TỈNH

HUYỆN

1

Hà Giang

Hoàng Su Phì

Tân Tiến

2

Chiến Phố

3

Pố Lồ

4

Bản Luốc

5

Tụ Nhân

6

Thị Trấn Vinh Quang

7

Xín Mần

Tả Nhìu

8

Nấm Dẩn

9

Nàn Ma

10

Thị Trấn Cốc Pài

11

Mèo Vạc

Cán Chu Phìn

12

Giàng Chu Phìn

13

Lũng Pù

14

Lũng Chinh

15

Thị Trấn Mèo Vạc

16

Yên Minh

Hữu Vinh

17

Lao Và Chải

18

Mậu Long

19

Sủng Thài

20

Lai Châu

Phong Thổ

Khổng Lào

21

Hoang Thèn

22

Bản Lang

23

Nậm Xe

24

Dào San

25

Sìn Hồ

Làng Mô

26

Tả Phìn

27

Lũng Thàng

28

Quảng Trị

Hướng Hóa

Húc

29

Lìa

30

A Dơi

31

Thanh

32

Thuận

33

Xy

34

Hướng Lộc

35

Ba Tầng

36

Đăkrông

A Ngo

37

A Bung

38

Tà Rụt

39

Tà Long

40

Đakrông

41

Hướng Hiệp

42

Mò Ó

43

Quảng Bình

Minh Hóa

Trọng Hóa

44

Dân Hóa

45

Thượng Hóa

46

Hóa Tiến

47

Hồng Hóa

48

Trung Hóa

49

Lệ Thủy

Kim Thủy

50

Ngân Thủy

51

Quảng Ninh

Trường Sơn

52

Trường Xuân

 

 

 

 

 

MẪU 02

PHIẾU CHẤM ĐIỂM CUỘC THI LỚP TRUYỀN THÔNG EM VUI SÔI ĐỘNG

 

STT

Tên xã

Huyện

Tỉnh

Điểm chấm của BGK 

(Mỗi video chấm trên thang điểm là 10đ. Điểm tổng của 01 xã là điểm cộng của 02 video xã đó tham gia)

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Trính nguồn : Dự án Em Vui
Bình luận

TIN TỨC KHÁC

Ra mắt Sổ tay An toàn trực tuyến
Quản trị hệ thống
14/07/2021
Chia sẻ
Ứng dụng Em Vui trên CH Play và App Store
Quản trị hệ thống
20/07/2021
Chia sẻ
Thông điệp từ Ban quản lý Dự án
Quản trị hệ thống
21/07/2021
Chia sẻ
Em Vui hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” – 30/7
Quản trị hệ thống
30/07/2021
Chia sẻ
Chương trình Tích điểm nhận quà trên Em Vui
Quản trị hệ thống
25/08/2021
Chia sẻ
Triển khai khảo sát đánh giá chức năng, nội dung của nền tảng Em vui
Quản trị hệ thống
27/08/2021
Chia sẻ
Ra mắt nền tảng kỹ thuật số Em vui
Quản trị hệ thống
29/09/2021
Chia sẻ
Cuộc thi viết kịch bản, đóng tiểu phẩm về chủ đề phòng chống mua bán người
Quản trị hệ thống
17/02/2022
Chia sẻ
Hội thảo Chung tay cùng hành động nhằm chấm dứt nạn tảo hôn và phòng chống mua bán người cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số thông qua công nghệ số
Quản trị hệ thống
18/03/2022
Chia sẻ
Kết quả cuộc thi viết kịch bản nhằm mục đích xây dựng một tiểu phẩm ngắn về chủ đề phòng chống mua bán người
Quản trị hệ thống
06/04/2022
Chia sẻ
Giới thiệu nền tảng trực tuyến EMVUI tại tỉnh Lai Châu
Quản trị hệ thống
07/04/2022
Chia sẻ
Giới thiệu nền tảng trực tuyến EMVUI tại tỉnh Quảng Trị
Quản trị hệ thống
08/04/2022
Chia sẻ
100 thông điệp về nạn buôn người và nạn tảo hôn
Quản trị hệ thống
28/04/2022
Chia sẻ
Hội thảo Truyền thông thúc đẩy sử dụng nền tảng trực tuyến Em Vui: Hành động của Báo chí – truyền thông
Quản trị hệ thống
05/05/2022
Chia sẻ
Gia hạn thời gian nhận tiểu phẩm sân khấu hóa – Cuộc thi “Đóng tiểu phẩm về chủ đề phòng chống mua bán người”
Quản trị hệ thống
06/05/2022
Chia sẻ
Cuộc thi “Mùa hè sôi động cùng Em Vui”
Quản trị hệ thống
30/05/2022
Chia sẻ
Chương trình Câu chuyện tháng sáu – đồng hành cùng Em Vui
Quản trị hệ thống
06/06/2022
Chia sẻ
Nền tảng trực tuyến Em Vui trên truyền hình
Quản trị hệ thống
16/06/2022
Chia sẻ
Tăng cường hành động giữa các tổ chức xã hội để phòng chống tảo hôn và mua bán người
Quản trị hệ thống
25/06/2022
Chia sẻ
Cùng em vui nói không với tảo hôn và mua bán người
Quản trị hệ thống
29/07/2022
Chia sẻ
Những “hoạ sĩ nhí” nơi địa đầu tổ quốc
Quản trị hệ thống
02/08/2022
Chia sẻ
Thông báo gia hạn cuộc thi Mùa hè sôi động cùng Em Vui
Quản trị hệ thống
04/08/2022
Chia sẻ
Thông báo gia hạn Chương trình Câu chuyện tháng sáu – đồng hành cùng Em Vui
Quản trị hệ thống
05/08/2022
Chia sẻ
Mẹo để được điểm số cao trong chương trình Tích điểm – nhận quà
Quản trị hệ thống
09/08/2022
Chia sẻ
Những hạt nhân điển hình thay đổi nhận thức và lan tỏa thông tin
Quản trị hệ thống
11/08/2022
Chia sẻ
Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường phối hợp để phòng chống tảo hôn và mua bán người cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số”
Quản trị hệ thống
27/08/2022
Chia sẻ
Truyền thông thúc đẩy sử dụng nền tảng trực tuyến Em Vui tại xã Húc
Quản trị hệ thống
26/09/2022
Chia sẻ
Chương trình đối thoại chính sách tại xã Húc
Quản trị hệ thống
27/09/2022
Chia sẻ
Quyết định mở rộng & thay đổi cơ cấu giải thưởng chương trình “Tích điểm – nhận quà” trên Website / ứng dụng Em Vui
Quản trị hệ thống
30/09/2022
Chia sẻ
Cuộc thi “Viết bức thư từ tương lai”
Quản trị hệ thống
11/10/2022
Chia sẻ
Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường phối hợp để phòng, chống tảo hôn và phòng, chống mua bán người cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số
Quản trị hệ thống
29/10/2022
Chia sẻ
Hướng dẫn triển khai hoạt động thúc đẩy sử dụng nền tảng Em Vui giai đoạn 3 tại Quảng Trị
Quản trị hệ thống
05/11/2022
Chia sẻ
Hướng dẫn triển khai hoạt động thúc đẩy sử dụng nền tảng Em Vui giai đoạn 3 tại Hà Giang (1)
Quản trị hệ thống
08/11/2022
Chia sẻ
Hướng dẫn triển khai hoạt động thúc đẩy sử dụng nền tảng Em Vui giai đoạn 3 tại Hà Giang (2)
Quản trị hệ thống
11/11/2022
Chia sẻ
Thể lệ cuộc thi đóng tiểu phẩm phòng chống tảo hôn
Quản trị hệ thống
15/11/2022
Chia sẻ
Hướng dẫn triển khai hoạt động thúc đẩy sử dụng nền tảng Em Vui giai đoạn 3 tại Quảng Bình
Quản trị hệ thống
17/11/2022
Chia sẻ
Truyền thông thúc đẩy sử dụng nền tảng Em Vui tại xã Lùng Thàng, Sìn Hồ, Lai Châu
Quản trị hệ thống
17/11/2022
Chia sẻ
Hội thảo phòng chống tảo hôn và mua bán người cho thanh niên dân tộc thiểu số tại Quảng Bình
Quản trị hệ thống
23/11/2022
Chia sẻ
Chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường phối hợp để phòng chống tảo hôn và phòng chống mua bán người cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số
Quản trị hệ thống
24/11/2022
Chia sẻ
Truyền thông mở rộng trong giờ chào cờ tại xã Tà Long huyện Đakrông tỉnh Quảng Trị
Quản trị hệ thống
02/12/2022
Chia sẻ
Hội nghị Chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường phối hợp phòng chống mua bán người và tảo hôn cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số tại Lai Châu
Quản trị hệ thống
28/12/2022
Chia sẻ
Thông báo gia hạn cuộc thi Lớp truyền thông Em Vui sôi động
Quản trị hệ thống
31/01/2023
Chia sẻ
Thông báo gia hạn chương trình Tích điểm – Nhận quà
Quản trị hệ thống
02/03/2023
Chia sẻ
Hội thảo Công bố kết quả khảo sát giữa kỳ & thảo luận về tính bền vững của nền tảng Em Vui và Tọa đàm Thanh thiếu niên nói không với tảo hôn và mua bán người
Quản trị hệ thống
02/03/2023
Chia sẻ
Chương trình ngoại khóa nâng cao nhận thức về phòng chống tảo hôn và phòng chống mua bán người tại Hà Giang
Quản trị hệ thống
02/03/2023
Chia sẻ
Hội thảo Công bố kết quả khảo sát giữa kỳ & thảo luận về tính bền vững của nền tảng Em Vui và Tọa đàm Thanh thiếu niên nói không với tảo hôn và mua bán người tại Quảng Bình
Quản trị hệ thống
08/03/2023
Chia sẻ
Hội thảo Công bố kết quả khảo sát giữa kỳ & thảo luận về tính bền vững của nền tảng Em Vui và Tọa đàm Thanh thiếu niên nói không với tảo hôn và mua bán người tại Quảng Trị
Quản trị hệ thống
13/03/2023
Chia sẻ
Cách đăng nhập nền tảng Em Vui khi quên mật khẩu
Quản trị hệ thống
28/03/2023
Chia sẻ
Hội nghị Công bố kết quả khảo sát giữa kỳ & thảo luận về tính bền vững của nền tảng Em Vui và Tọa đàm Thanh thiếu niên nói không với tảo hôn và mua bán người tại Lai Châu
Quản trị hệ thống
30/03/2023
Chia sẻ
Quyết định trao giải cuộc thi Lớp truyền thông Em Vui sôi động & cuộc thi Đóng tiểu phẩm phòng chống tảo hôn
Quản trị hệ thống
02/04/2023
Chia sẻ
Hội thảo giới thiệu các sản phẩm của Dự án Em Vui
Quản trị hệ thống
22/05/2023
Chia sẻ
Em Vui – địa chỉ hữu ích trong phòng chống tảo hôn và phòng chống mua bán người
Quản trị hệ thống
02/06/2023
Chia sẻ