Tin tức hoạt động

Chương trình Câu chuyện tháng sáu – đồng hành cùng Em Vui
Quản trị hệ thống
06/06/2022

1. MỤC TIÊU

Dự án sẽ tổng hợp các câu chuyện thực tế tại các tỉnh, huyện, xã thuộc địa bàn dự án và biên soạn thành bộ tài liệu truyền thông nhằm mục tiêu:

 • Nâng cao nhận thức phòng chống tảo hôn và phòng chống mua bán người cho trẻ em, thanh niên dân tộc thiểu số;
 • Cùng chia sẻ, học hỏi những mô hình hay và kinh nghiệm trong công tác thực thi và triển khai chính sách pháp luật về tảo hôn, mua bán người tại địa phương;
 • Đề xuất để hoàn thiện khung pháp lý và thực thi pháp luật hiệu quả liên quan đến phòng chống tảo hôn và mua bán người;
 • Các tài liệu truyền thông sau khi được hoàn thiện cũng sẽ được gửi bản cứng tới quý cơ quan, tổ chức và đăng tải bản mềm trên nền tảng Em Vui.

Đây là một hoạt động quan trọng nhằm phục vụ cho một trong những mục tiêu trọng tâm của Dự án Em Vui, đó là:

 • Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2022 do Cục trẻ em phát động.
 • Chung tay cùng hành động chấm dứt nạn tảo hôn và phòng chống mua bán người cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số thông qua công nghệ số; 
 • Góp phần vào nỗ lực chung của Chính phủ trong việc đẩy lùi nạn tảo hôn và phòng chống mua bán người.

 

2. THỜI GIAN

Chương trình được phát động từ ngày 01/06/2022 đến hết ngày 31/07/2022.

 

3. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

a. Cán bộ chính quyền 52 xã của 11 huyện thuộc 04 tỉnh dự án: Hà Giang, Lai Châu, Quảng Bình, Quảng Trị (Có danh sách các xã dự án kèm theo). 

Đơn vị xã: Tối đa 8 câu chuyện tham dự, khuyến khích sự tham gia của:

 • Đại diện lãnh đạo/ cán bộ cấp xã và/hoặc Ban Điều hành Dự án Plan - 01 câu chuyện.
 • Đại diện công an viên xã hoặc cán bộ biên phòng trên địa bàn xã - 01 câu chuyện
 • Trưởng thôn/ bản - 01 câu chuyện
 • Cán bộ Đoàn thanh niên xã - 01 câu chuyện
 • Cán bộ Hội phụ nữ xã - 01 câu chuyện
 • Thầy/ cô giáo: Là giáo viên lớp 5 – 01 câu chuyện, giáo viên cấp 2 – 01 câu chuyện và giáo viên cấp 3 – 01 câu chuyện (tổng 3 câu chuyện)

Đơn vị huyện: Tối đa 8 câu chuyện tham dự. Khuyến khích sự tham gia của:

 • Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội - 01 câu chuyện
 • Phòng Giáo dục và Đào tạo - 01 câu chuyện
 • Huyện đoàn - 01 câu chuyện
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện - 01 câu chuyện 
 • Phòng Văn hóa và Thông tin - 01 câu chuyện 
 • Phòng Dân tộc - 01 câu chuyện 
 • Trung tâm Văn hóa, Truyền thanh và Truyền hình - 01 câu chuyện
 • Công an huyện – 01 câu chuyện

Cùng các phòng ban khác của huyện. 

Đơn vị tỉnh: Dự kiến 7 câu chuyện tham dự. Khuyến khích sự tham gia của các Sở ban ngành liên quan đến công tác phòng chống tảo hôn và mua bán người của tỉnh, mong muốn có câu chuyện từ:

 • Sở Lao động, Thương binh và Xã hội - 01 câu chuyện
 • Sở Giáo dục và Đào tạo - 01 câu chuyện
 • Ban Dân tộc tỉnh - 01 câu chuyện 
 • Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh - 01 câu chuyện 
 • Đoàn Thanh niên tỉnh - 01 câu chuyện 
 • Đài Phát thanh và Truyền hình - 01 câu chuyện
 • Công an tỉnh – 01 câu chuyện

Và các sở ban ngành khác của tỉnh. 

b. Các tổ chức xã hội (TCXH/ CSOs) là thành viên của Mạng lưới Phòng ngừa và Ứng phó với Bạo lực trên Cơ sở Giới (GBVnet), Nhóm Công tác về quyền trẻ em (CRWG) và các tổ chức làm việc trong các lĩnh vực liên quan – Khuyến khích 20 câu chuyện;

c. Cơ quan báo chí, truyền thông ở cấp quốc gia – Khuyến khích 20 câu chuyện

d. Cơ quan báo chí, truyền thông ở 04 tỉnh dự án – Mỗi tỉnh 5 câu chuyện

 

4. NỘI DUNG 

Câu chuyện tham gia chương trình có tính thực tế tại địa phương và có một hoặc nhiều hơn một nội dung về:

 • Câu chuyện liên quan đến công tác áp dụng, thực thi chính sách pháp luật về tảo hôn và mua bán người tại địa phương (trực tiếp tham gia hoặc nghe kể lại), từ đó đưa ra những đề xuất cải thiện khung pháp lý và thực thi pháp luật hiệu quả hơn. (Ví dụ: Về quá trình áp dụng xử phạt hành vi tảo hôn, có những vướng mắc gì? Chính sách, luật pháp cần điều chỉnh như thế nào để quá trình áp dụng được hiệu quả hơn. Các chính sách hỗ trợ nạn nhân mua bán người có bất cập gì. Thực thi pháp luật liên quan đến mua bán người trong quá trình truy tố, xét xử có những khó khăn gì? Những đề xuất cả thiện như thế nào?...);
 • Câu chuyện có liên quan đến giải cứu, tiếp nhận, xác minh, hỗ trợ nạn nhân mua bán người (trực tiếp tham gia hoặc nghe kể lại tại địa phương của mình);
 • Những hoạt động tuyên truyền hiệu quả liên quan đến phòng chống tảo hôn và mua bán người ở địa phương mình muốn giới thiệu đến các địa phương khác;
 • Mô hình sinh kế, hướng nghiệp, dạy nghề hay ở địa phương muốn chia sẻ với địa phương khác;
 • Hỗ trợ can thiệp thành công trường hợp bị cưỡng ép kết hôn và các hoạt động khác nhằm giảm thiểu tình trạng tảo hôn; 
 • Hỗ trợ can thiệp thành công để không xảy ra tình trạng mua bán người tại địa phương;
 • Những câu chuyện liên quan tới những rủi ro về mua bán người, về hậu quả của tảo hôn nhằm nâng cao nhận thức về phòng chống tảo hôn, phòng chống mua bán người tại các địa phương;
 • Câu chuyện ghi nhớ nhất về một trường hợp tảo hôn hoặc một trường hợp mua bán người ở địa phương;
 • Cùng các câu chuyện khác liên quan đến tảo hôn và mua bán người tại địa phương mà cán bộ muốn chia sẻ;

*Một số lưu ý khi cán bộ lựa chọn nội dung viết câu chuyện: 

 • Khuyến khích các câu chuyện liên quan đến áp dụng và thực thi chính sách pháp luật về tảo hôn và mua bán người, bao gồm: quá trình thực thi áp dụng, những thuận lợi, khó khăn; Đề xuất cải thiện khung luật pháp; và đề xuất để quá trình thực thi pháp luật hiệu quả hơn (Nội dung này yêu cầu những cán bộ làm việc trong các lĩnh vực liên quan ưu tiên lựa chọn);
 • Các câu chuyện có thể yêu cầu ẩn danh tác giả, và chủ động ẩn danh hoặc dùng tên giả cho nhân vật nếu cần thiết nhằm bảo mật thông tin, danh tín cho người tham gia. Dự án cũng sẽ rà soát để ẩn danh nhân vật và tác giả khi tổng hợp, biên tập tài liệu nếu nhận thấy có các rủi ro liên quan đến an toàn và bảo mật thông tin.
 • Ưu tiên những câu chuyện có tính truyền thông và giáo dục cao, cần lan tỏa mạnh mẽ tới cộng đồng;
 • Mỗi xã, huyện, tỉnh ưu tiên sự tham gia đa dạng của các ban, ngành và các câu chuyện đa dạng về chủ đề, nội dung.

5. THỂ LỆ THAM GIA

 • Câu chuyện phải là chia sẻ thực tế (câu chuyện có thật) do cán bộ cấp tỉnh – huyện – xã thuộc địa bàn dự án Em Vui, của tổ chức xã hội & cơ quan báo chí truyền thông viết lại và tham gia chương trình.
 • Mỗi cá nhân tham gia chương trình với 01 câu chuyện. Câu chuyện có thể được đánh máy hoặc viết tay.
 • Độ dài: Không quá 02 trang A4
 • Nộp đúng thời gian phát động chương trình: 01/06/2022 đến hết ngày 31/07/2022
 • Không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Người tham gia chương trình phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền của câu chuyện tham gia
 • Ban tổ chức sẽ được toàn quyền sử dụng các câu chuyện tham gia chương trình vào các mục đích phi lợi nhuận.
 • Đối với các TCXH/ CSOs và cơ quan báo chí truyền thông cấp quốc gia: Gửi thông tin đính kèm trong câu chuyện để dự án thực hiện chế độ hỗ trợ, gồm:
  1. Họ và tên
  2. Giới tính
  3. Địa chỉ (Tỉnh – huyện – xã)
  4. Tên cơ quan và chức vụ
  5. Số điện thoại
  6. Email
  7. Số CMT/ CCCD
  8. Mã số thuế
  9. Thông tin tài khoản ngân hàng: Tên tài khoản - Số tài khoản - Địa chỉ ngân hàng
 • Đối với chính quyền các cấp (tỉnh, huyện, xã) & cơ quan báo chí, truyền thông của 4 tỉnh: Gửi bài viết tham gia cho điều phối viên hỗ trợ tại các tỉnh, huyện, xã để tổng hợp và gửi lại dự án. Trong đó, mỗi tỉnh, huyện, xã đều có 01 cán bộ điều phối hỗ trợ, hỗ trợ hậu cần tổ chức thực hiện chương trình.

 

*Lưu ý: Cán bộ điều phối của tỉnh, huyện, xã sẽ lên kế hoạch để cán bộ tham gia chương trình, tổng hợp các bài tham dự chương trình và có trách nhiệm gửi lại dự án đúng thời gian. Bên cạnh đó, cán bộ điều phối lập danh sách các cán bộ tham gia chương trình để dự án thực hiện chế độ.

Riêng cán bộ điều phối của tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện công việc thêm với cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh mình.

Cách thức gửi bài: 

Đối với cán bộ địa phương: 

 • Đối với chính quyền các cấp (tỉnh, huyện, xã) & cơ quan báo chí, truyền thông của 4 tỉnh: Gửi bài viết tham gia cho điều phối viên hỗ trợ tại các tỉnh, huyện, xã để tổng hợp và gửi lại dự án. 

*Lưu ý: Cán bộ điều phối của tỉnh, huyện, xã sẽ:

 • Theo dõi kế hoạch để cán bộ tham gia chương trình, 
 • Tổng hợp các bài tham dự chương trình và gửi lại dự án theo thời hạn phát động (muộn nhất vào 31/7/2022). 
 • Lập danh sách các cán bộ tham gia chương trình và thực hiện chế độ hỗ trợ theo quy định của Dự án.
 • Cách thức gửi bài: Điều phối viên gửi dự án (Gửi file mềm) đến địa chỉ email của dự án Em Vui: emvui2023@gmail.com kèm theo danh sách tổng hợp từng địa bàn (xã/huyện/tỉnh)

Đối với TCXH/ CSOs, cơ quan báo chí – truyền thông cấp quốc gia:

 • Gửi trực tiếp câu chuyện tham dự chương trình đến địa chỉ email của dự án Em Vui: emvui2023@gmail.com
 • Và gửi kèm đầy đủ những thông tin bên trên

*Lưu ý: Những thông tin của cán bộ tham gia chương trình đều được bảo mật hoàn toàn. Dự án chỉ sử dụng các thông tin này trong việc thực hiện chế độ theo quy định tài chính của nhà tài trợ.

 

6. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện chương trình nằm trong khuôn khổ triển khai dự án “Tăng cường nhận thức của thành thiếu niên dân tộc thiểu số về việc mua bán người và tảo hôn thông qua công nghệ số - dự án EMPoWR/ Em Vui”. 

Mỗi câu chuyện tham gia chương trình được dự án hỗ trợ kinh phí là: 300.000 VNĐ.

Đối với các TCXH và cơ quan báo chí truyền thông cấp quốc gia: Dự án Em Vui sẽ chuyển khoản trực tiếp. Đối với chính quyền địa phương & cơ quán báo chí, truyền thông cấp tỉnh: Văn phòng tổ chức Plan International Viêt Nam tại địa phương và đối tác triển khai dự án tại các tỉnh thực hiện chế độ. 

 

7. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Mọi thông tin về chương trình xin vui lòng liên hệ: 

SĐT của dự án Em Vui: 096 939 6454 hoặc 

Địa chỉ Email của dự án Em Vui: emvui2023@gmail.com

 

Viện Nghiên cứu Phát triển Xã hội

Giám đốc dự án

Khuất Thu Hồng

 

 

DANH SÁCH TỈNH, HUYỆN, XÃ THUỘC ĐỊA BÀN DỰ ÁN “EM VUI”

STT

Tỉnh

Huyện

1

Hà Giang

Hoàng Su Phì

Tân Tiến

2

Chiến Phố

3

Pố Lồ

4

Bản Luốc

5

Tụ Nhân

6

Thị Trấn Vinh Quang

7

Xín Mần

Tả Nhìu

8

Nấm Dẩn

9

Nàn Ma

10

Thị Trấn Cốc Pài

11

Mèo Vạc

Cán Chu Phìn

12

Giàng Chu Phìn

13

Lũng Pù

14

Lũng Chinh

15

Thị Trấn Mèo Vạc

16

Yên Minh

Hữu Vinh

17

Lao Và Chải

18

Mậu Long

19

Sủng Thài

20

Lai Châu

Phong Thổ

Khổng Lào

21

Hoang Thèn

22

Bản Lang

23

Nậm Xe

24

Dào San

25

Sìn Hồ

Làng Mô

26

Tả Phìn

27

Lũng Thàng

28

Quảng Trị

Hướng Hóa

Húc

29

Lìa

30

A Dơi

31

Thanh

32

Thuận

33

Xy

34

Hướng Lộc

35

Ba Tầng

36

Đăkrông

A Ngo

37

A Bung

38

Tà Rụt

39

Tà Long

40

Đakrông

41

Hướng Hiệp

42

Mò Ó

43

Quảng Bình

Minh Hóa

Trọng Hóa

44

Dân Hóa

45

Thượng Hóa

46

Hóa Tiến

47

Hồng Hóa

48

Trung Hóa

49

Lệ Thủy

Kim Thủy

50

Ngân Thủy

51

Quảng Ninh

Trường Sơn

52

Trường Xuân

 

Trính nguồn : Dự án Em Vui
Bình luận

avatar

Lưu Việt Hoàng

Các câu chuyện thật nhiều ý nghĩa và bổ ích đối với cuộc sống của mỗi con người

TIN TỨC KHÁC

Ra mắt Sổ tay An toàn trực tuyến
Quản trị hệ thống
14/07/2021
Chia sẻ
Ứng dụng Em Vui trên CH Play và App Store
Quản trị hệ thống
20/07/2021
Chia sẻ
Thông điệp từ Ban quản lý Dự án
Quản trị hệ thống
21/07/2021
Chia sẻ
Em Vui hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” – 30/7
Quản trị hệ thống
30/07/2021
Chia sẻ
Chương trình Tích điểm nhận quà trên Em Vui
Quản trị hệ thống
25/08/2021
Chia sẻ
Triển khai khảo sát đánh giá chức năng, nội dung của nền tảng Em vui
Quản trị hệ thống
27/08/2021
Chia sẻ
Ra mắt nền tảng kỹ thuật số Em vui
Quản trị hệ thống
29/09/2021
Chia sẻ
Cuộc thi viết kịch bản, đóng tiểu phẩm về chủ đề phòng chống mua bán người
Quản trị hệ thống
17/02/2022
Chia sẻ
Hội thảo Chung tay cùng hành động nhằm chấm dứt nạn tảo hôn và phòng chống mua bán người cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số thông qua công nghệ số
Quản trị hệ thống
18/03/2022
Chia sẻ
Kết quả cuộc thi viết kịch bản nhằm mục đích xây dựng một tiểu phẩm ngắn về chủ đề phòng chống mua bán người
Quản trị hệ thống
06/04/2022
Chia sẻ
Giới thiệu nền tảng trực tuyến EMVUI tại tỉnh Lai Châu
Quản trị hệ thống
07/04/2022
Chia sẻ
Giới thiệu nền tảng trực tuyến EMVUI tại tỉnh Quảng Trị
Quản trị hệ thống
08/04/2022
Chia sẻ
100 thông điệp về nạn buôn người và nạn tảo hôn
Quản trị hệ thống
28/04/2022
Chia sẻ
Hội thảo Truyền thông thúc đẩy sử dụng nền tảng trực tuyến Em Vui: Hành động của Báo chí – truyền thông
Quản trị hệ thống
05/05/2022
Chia sẻ
Gia hạn thời gian nhận tiểu phẩm sân khấu hóa – Cuộc thi “Đóng tiểu phẩm về chủ đề phòng chống mua bán người”
Quản trị hệ thống
06/05/2022
Chia sẻ
Cuộc thi “Mùa hè sôi động cùng Em Vui”
Quản trị hệ thống
30/05/2022
Chia sẻ
Nền tảng trực tuyến Em Vui trên truyền hình
Quản trị hệ thống
16/06/2022
Chia sẻ
Tăng cường hành động giữa các tổ chức xã hội để phòng chống tảo hôn và mua bán người
Quản trị hệ thống
25/06/2022
Chia sẻ
Cùng em vui nói không với tảo hôn và mua bán người
Quản trị hệ thống
29/07/2022
Chia sẻ
Những “hoạ sĩ nhí” nơi địa đầu tổ quốc
Quản trị hệ thống
02/08/2022
Chia sẻ
Thông báo gia hạn cuộc thi Mùa hè sôi động cùng Em Vui
Quản trị hệ thống
04/08/2022
Chia sẻ
Thông báo gia hạn Chương trình Câu chuyện tháng sáu – đồng hành cùng Em Vui
Quản trị hệ thống
05/08/2022
Chia sẻ
Mẹo để được điểm số cao trong chương trình Tích điểm – nhận quà
Quản trị hệ thống
09/08/2022
Chia sẻ
Những hạt nhân điển hình thay đổi nhận thức và lan tỏa thông tin
Quản trị hệ thống
11/08/2022
Chia sẻ
Hội thảo "Chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường phối hợp để phòng chống tảo hôn và mua bán người cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số”
Quản trị hệ thống
27/08/2022
Chia sẻ
Truyền thông thúc đẩy sử dụng nền tảng trực tuyến Em Vui tại xã Húc
Quản trị hệ thống
26/09/2022
Chia sẻ
Chương trình đối thoại chính sách tại xã Húc
Quản trị hệ thống
27/09/2022
Chia sẻ
Quyết định mở rộng & thay đổi cơ cấu giải thưởng chương trình “Tích điểm – nhận quà” trên Website / ứng dụng Em Vui
Quản trị hệ thống
30/09/2022
Chia sẻ
Cuộc thi “Viết bức thư từ tương lai”
Quản trị hệ thống
11/10/2022
Chia sẻ
Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường phối hợp để phòng, chống tảo hôn và phòng, chống mua bán người cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số
Quản trị hệ thống
29/10/2022
Chia sẻ
Hướng dẫn triển khai hoạt động thúc đẩy sử dụng nền tảng Em Vui giai đoạn 3 tại Quảng Trị
Quản trị hệ thống
05/11/2022
Chia sẻ
Hướng dẫn triển khai hoạt động thúc đẩy sử dụng nền tảng Em Vui giai đoạn 3 tại Hà Giang (1)
Quản trị hệ thống
08/11/2022
Chia sẻ
Hướng dẫn triển khai hoạt động thúc đẩy sử dụng nền tảng Em Vui giai đoạn 3 tại Hà Giang (2)
Quản trị hệ thống
11/11/2022
Chia sẻ
Thể lệ cuộc thi đóng tiểu phẩm phòng chống tảo hôn
Quản trị hệ thống
15/11/2022
Chia sẻ
Thể lệ cuộc thi Lớp truyền thông em vui sôi động
Quản trị hệ thống
15/11/2022
Chia sẻ
Hướng dẫn triển khai hoạt động thúc đẩy sử dụng nền tảng Em Vui giai đoạn 3 tại Quảng Bình
Quản trị hệ thống
17/11/2022
Chia sẻ
Truyền thông thúc đẩy sử dụng nền tảng Em Vui tại xã Lùng Thàng, Sìn Hồ, Lai Châu
Quản trị hệ thống
17/11/2022
Chia sẻ
Hội thảo phòng chống tảo hôn và mua bán người cho thanh niên dân tộc thiểu số tại Quảng Bình
Quản trị hệ thống
23/11/2022
Chia sẻ
Chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường phối hợp để phòng chống tảo hôn và phòng chống mua bán người cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số
Quản trị hệ thống
24/11/2022
Chia sẻ
Truyền thông mở rộng trong giờ chào cờ tại xã Tà Long huyện Đakrông tỉnh Quảng Trị
Quản trị hệ thống
02/12/2022
Chia sẻ
Hội nghị Chia sẻ kinh nghiệm và tăng cường phối hợp phòng chống mua bán người và tảo hôn cho thanh thiếu niên dân tộc thiểu số tại Lai Châu
Quản trị hệ thống
28/12/2022
Chia sẻ
Thông báo gia hạn cuộc thi Lớp truyền thông Em Vui sôi động
Quản trị hệ thống
31/01/2023
Chia sẻ
Thông báo gia hạn chương trình Tích điểm – Nhận quà
Quản trị hệ thống
02/03/2023
Chia sẻ
Hội thảo Công bố kết quả khảo sát giữa kỳ & thảo luận về tính bền vững của nền tảng Em Vui và Tọa đàm Thanh thiếu niên nói không với tảo hôn và mua bán người
Quản trị hệ thống
02/03/2023
Chia sẻ
Chương trình ngoại khóa nâng cao nhận thức về phòng chống tảo hôn và phòng chống mua bán người tại Hà Giang
Quản trị hệ thống
02/03/2023
Chia sẻ
Hội thảo Công bố kết quả khảo sát giữa kỳ & thảo luận về tính bền vững của nền tảng Em Vui và Tọa đàm Thanh thiếu niên nói không với tảo hôn và mua bán người tại Quảng Bình
Quản trị hệ thống
08/03/2023
Chia sẻ
Hội thảo Công bố kết quả khảo sát giữa kỳ & thảo luận về tính bền vững của nền tảng Em Vui và Tọa đàm Thanh thiếu niên nói không với tảo hôn và mua bán người tại Quảng Trị
Quản trị hệ thống
13/03/2023
Chia sẻ
Cách đăng nhập nền tảng Em Vui khi quên mật khẩu
Quản trị hệ thống
28/03/2023
Chia sẻ
Hội nghị Công bố kết quả khảo sát giữa kỳ & thảo luận về tính bền vững của nền tảng Em Vui và Tọa đàm Thanh thiếu niên nói không với tảo hôn và mua bán người tại Lai Châu
Quản trị hệ thống
30/03/2023
Chia sẻ
Quyết định trao giải cuộc thi Lớp truyền thông Em Vui sôi động & cuộc thi Đóng tiểu phẩm phòng chống tảo hôn
Quản trị hệ thống
02/04/2023
Chia sẻ
Hội thảo giới thiệu các sản phẩm của Dự án Em Vui
Quản trị hệ thống
22/05/2023
Chia sẻ
Em Vui – địa chỉ hữu ích trong phòng chống tảo hôn và phòng chống mua bán người
Quản trị hệ thống
02/06/2023
Chia sẻ